Kvaliteetne ja usaldusväärne äriõigusabi!


Vaata teenuseid


Võta meiega ühendust

Head kliendid!

Kui teil on idee oma äri alustamiseks või olemasoleva äritegevuse arendamiseks ja vajate abi sellega seotud juriidiliste toimingute tegemisel, siis olete just õiges kohas.

Pakume äriõigusalast abi äriühingu asutamisest või valmisfirma ostmisest kuni ettevõtte müümise või likvideerimiseni koos kõigi sinna vahele jäävate äritoimingute ja arvepidamisega.

Meie lipukiri on usaldusväärsus, kompetentsus ja paindlikkus.

Tallinna Äriõigusbüroo juhataja
Ando Timm

Ando Timm

Teenuste lühikirjeldus

Valmisfirma, OÜ asutamine

Valmisfirma loomine ja müük, varem asutatud/tegutsenud firmade müük

Loome või müüme teile just sellise firma, mis vastab teie äriplaanile, tegevusvaldkonnale ja eelistustele. Pakume ka varasema ajalooga firmasid.


Loe lähemalt->

OÜ asutamine

Osaühing on Eestis kõige tavapärasem ja lihtsam äriühingu vorm. OÜ asutamiseks on kaks võimalust – tavamenetlus notariaalse asutamislepinguga või kiirmenetlus läbi e-Äriregistri.


Loe lähemalt->

Valmisfirma

Varem asutatud ja/või tegutsenud valmisfirmade ost-müük ning vahendus

Ostame teie seismajäänud OÜ või MTÜ või võtame vahenduse korras müüki. OÜ või MTÜ likvideerimisprotsess on üsna pikaajaline ja sellega kaasnevad kulud. Müümine saab teile tuua tulu või vabastada edasistest kuludest.


Loe lähemalt->

Äriregistri andmete muutmine

Aitame teostada kõiki Äriregistrisse või Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud andmete muudatusi, sh vormistada kõik vajalikud lisadokumendid – osanike, liikmete ja juhatuse koosolekute protokollid, põhikirjad jms.


Loe lähemalt->

Valmisfirma, valmisfirmade müük

Raamatupidamisteenused

Raamatupidamisteenus sisaldab ettevõtte kogu raamatupidamise korraldamist alates algdokumentide läbikandmisest kuni bilansi, kasumiaruande ja majandusaasta aruande koostamiseni koos maksudeklaratsioonide ja statistiliste aruannete esitamisega.


Loe lähemalt->

MTÜ ja SA asutamine

MTÜ on mittetulunduslik organisatsioon, mis kasutab oma tulu ainult oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. MTÜl peab olema vähemalt kaks liiget. MTÜ põhitegevuseks ei või olla majandustegevus.
Sihtasutus on juriidiline isik, mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.


Loe lähemalt->

Valmisfirma, OÜ asutamine

Konsultatsioonid ja äriõigusabi

Anname klientidele nõu ettevõtluse, äriõiguse, raamatupidamise ja maksustamise alaste probleemide lahendamisel ning aitame koostada mitmesuguseid lepinguid ja muid äriõiguse alaseid dokumente.


Loe lähemalt->

Kontaktisiku teenus

Äriühingud, mille juhatus ei asu Eestis,  peavad määrama isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi.


Loe lähemalt->